Schoolcommissie
De schoolcommissie bestaat uit drie personen. Zij kan het algemeen bestuur adviseren en voert de besluiten uit van het algemeen bestuur. Verder behartigt ze de specifieke plaatselijke schoolzaken. De leden van de schoolcommissie worden door de commissie uit de plaatselijke leden aangezocht en na een bindende afdelingsvergadering door het algemeen bestuur benoemd.
De schoolcommissie bestaat uit:

A. Hoekema
Voorzitter
339519

D. Grit
Penningmeester
292677

R. v.d. Velde
Secretaris
562075
Laatste nieuws
Laatste nieuws CBO G3
loading