Lesmethodes


schatkist groep 1 en 2

Elk jaar komen in de kleutergroepen de seizoenen en de jaarlijkse feestdagen aan bod. En elk jaar proberen we daar verrassende invalshoeken voor te bedenken. Schatkist gaat uit van die terugkerende thema’s (in de methode ‘ankers’ genoemd) en biedt een ruime keus uit inspirerende lessuggesties, spel- en werkvormen die nauw aansluiten bij de beleving van kleuters. Zo geven we telkens weer een verrassende draai aan vertrouwde thema’s!
Door het werken met Schatkist, behandelen we alle tussendoelen voor mondelinge taal, woordenschat en beginnende geletterdheid. Het werken aan de tussendoelen gebeurt echter niet op een ‘schoolse’ manier. Schatkist biedt ons in de eerste plaats een keur aan speelse activiteiten en aantrekkelijke materialen waarmee we precies aansluiten bij datgene wat de kleuters bezighoudt. De tussendoelen komen daarbij als vanzelf aan bod.schrijven zonder pen groep 1 en 2Schrijven in de basisschool gr 3 t/m 8Kind op Maandag

Op een eigentijdse, maar Bijbels verantwoorde manier, wordt leerkrachten een handleiding geboden bij het Bijbelonderwijs op de basisschool. De hoofddoelstelling van de methode is: de levende christelijke traditie doorgeven door het vertellen van Bijbelverhalen aan kinderen van vandaag.
De Bijbel
Kind op maandag vertrekt vanuit de Bijbel. Dat is het begin- en eindpunt. De Bijbelverhalen krijgen de vorm van begrijpelijke navertellingen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Uit de Bijbelverhalen worden herkenbare leefthema´s afgeleid.
Het kind en zijn vragen
Elk kind is uniek en neemt zijn eigen karakter, interesses en opvattingen van thuis mee naar school. Ook zijn eigen geloof en ongeloof komt op school ter sprake. De gekozen weekthema’s in Kind op Maandag leggen een verbinding tussen de Bijbelverhalen en de geloof- en levensvragen van kinderen. Op deze manier kunnen de kinderen situaties, gevoelens en dilemma’s uit hun eigen leven herkennen in de Bijbelverhalen. In gesprek met de bijbel komen zij verder met hun eigen geloof- en levensvragen.

Alles TeltTaal op maat

Taal op maat is een methode, met een taallijn en een aparte spellinglijn. Alle domeinen: spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing, stellen en spellen, zijn zorgvuldig in de methode verwerkt.
Taal op maat is een methode voor alle kinderen. Er wordt gedifferentieerd d.m.v. Maatwerk, Meerwerk en Meesterwerk.

Maat werk: hulpbladen waarop de kernstof van taalbeschouwing en woordenschat nog eens eenvoudig wordt uitgelegd.
Meerwerk: dit is voor kinderen die zich de stof voldoende eigen hebben gemaakt, maar nog niet direct in aanmerking komen voor verdieping of verbreding.
Meesterwerk: dit zijn taalkaarten met opdrachten die wat meer inzicht en creativiteit verlangen.
Bovendien is er veel aandacht voor zelfstandig werken.Veilig leren lezen

De basis van veilig leren lezen blijft de beproefde structuurmethode, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van wandplaten,structuurstroken,de letterdoos,de instructiekalender,zon- en maan-leesboekjes,werkboekjes,klikklakboekjes,"veilig en vlot"- boekjes en een computerprogramma. Het programma voor aanvankelijk leesonderwijs is ingedeeld in verschillende leerstofkernen, elk met een eigen handleiding. Elke leesles bestaat uit drie vaste onderdelen: instructie, begeleide verwerking en zelfstandig werken. De methode "Veilig leren lezen"kan heel goed gecombineerd worden met de schrijfmethode "Pennenstreken".Wijzer door de tijd

Wijzer door de tijd is een compacte en gebruiksvriendelijke geschiedenis methode. Met Wijzer door de tijd kunnen de kerndoelen van geschiedenis volledig worden bereikt. De methode komt tegemoet aan alle voorwaarden die nodig zijn voor het geven van adaptief onderwijs. Aan de hand van aantrekkelijk lesmateriaal en via gevarieerde opdrachten leren de kinderen in eerste instantie de basisstof. De teksten in de leerboeken zijn heel goed leesbaar. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting en een toets. Wijzer door de tijd bevat per leerjaar een leerlingenboek,een werkboek en een praktijkboek voor de leerkracht.Wijzer door de wereld

Wijzer door de wereld is een compacte en gebruiksvriendelijke aardrijkskunde methode.
Met Wijzer door de wereld kunnen de kerndoelen van aardrijkskunde volledig worden bereikt.
De methode komt tegemoet aan alle voorwaarden die nodig zijn voor het geven van adaptief onderwijs. Aan de hand van aantrekkelijk lesmateriaal en via gevarieerde opdrachten leren de kinderen in eerste instantie de basisstof. Aardrijkskunde met Wijzer door de wereld staat voor leren met plezier, inzicht, voor oplossingsgericht denken en het aanleren van respect voor medemensen en de natuur. De teksten in de leerlingenboeken zijn heel goed leesbaar. Er wordt ook veel aandacht besteed aan topografie.Wijzer door de natuur en techniek

Wijzer door natuur en techniek is de geheel herziene editie van Wijzer door de natuur. Voor kinderen is dit onderwijs belangrijk. Ze hebben er elke dag mee te maken: hun eigen lichaam, planten en dieren, natuurwetten en apparaten en gebouwen vol techniek. Aan natuur en techniek valt dan ook van alles te beleven en te ontdekken. Vooral door zelf te experimenteren en waarnemingen te doen.

Wijzer door natuur en techniek begint bij de eigen leefomgeving van de leerling. Met dat vertrouwde terrein als vertrekpunt besteedt de methode aandacht aan natuur en techniek in Nederland, Europa en de wereld.Moet je doen

Door muziek leren kinderen de cultuur waarin ze leven kennen en herkennen.
De module muziek neemt leerlingen mee op een muzikale reis naar klank, vorm en betekenis van soorten, genres en stijlen.
Ze leren op een systematische manier de taal van de muziek te begrijpen en ontdekken hun eigen muzikale mogelijkheden.
Moet je doen benadrukt het ‘doen’ met groepsopdrachten, door materiaal te laten onderzoeken, met het kijken naar de relatie tussen muziek en beeld.
Uiteraard is de theorie ook in deze module aanwezig. De aandacht ligt echter voornamelijk op het leren begrijpen van de taal van muziek. Kinderen kunnen er met Moet je doen actief of passief aan deelnemen: als zanger, speler, luisteraar.
Tijdens de lessen komen activiteiten aan bod, die te maken hebben met zingen, luisteren, vastleggen, spelen of bewegen.Basislessen bewegingsonderwijsBlits studievaardigheden
Laatste nieuws
Laatste nieuws CBO G3
loading