Leerlingenzorg
Zorgcoördinator is op onze school Juf Wikje de Vries.
Iedere woensdag is zij aanwezig op onze school.Schoolbegeleidingsdienst

CEDIN educatieve dienstverlening
Oostergoweg 6
8932 PG Leeuwarden Tel.nr. 058-2843434

Leerlingenzorg

GGD Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
regio Noord Fryslân
Postbus 612 8901 BK Leeuwarden Tel.nr. 058-2334334Centrum Jeugd en Gezin Middelsee
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Middelsee (CJG) is een laagdrempelige voorziening
voor informatie, advies, kleine en grote vragen over opgroeien en opvoeden.

Aankomende ouders, ouders, verzorgers, professionals en jongeren kunnen bij het CJG terecht met
hun vragen. Het CJG is een is een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die
met jeugdigen van 0 tot 23 jaar werken (in de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel,
Menameradiel en Leeuwarderadeel). Deze organisaties zijn samen het CJG. Er is dus niet
één fysiek loket.

Website
Het CJG heeft een digitaal loket, www.cjgmiddelsee.nl! Op de website kunt u veel informatie
vinden over opvoeden en opgroeien. U kunt ook (anoniem) per mail een vraag stellen aan een
professional. Daarnaast kunt u folders downloaden en adressen vinden van de instellingen die
u kunnen ondersteunen.

Telefoon
Voor vragen is het CJG dagelijks telefonisch bereikbaar op het nummer 0900 – 254 1254.
Een pedagoog van de GGD kan op dinsdagavond tussen 19.00-21.00 uur uw vragen beantwoorden en u adviseren.
Laatste nieuws
Laatste nieuws CBO G3
loading